Bezrobocie w Polsce – trendy

Najnowsze dane GUS za styczeń 2015 wskazują na wzrost stopy bezrobocia w stosunku do grudnia 2014 o 0,5 pp. (do 12%). Czy bezrobocie w Polsce naprawdę rośnie?

Bezrobocie – co to znaczy?

Instytucje statystyczne posługują się różnymi metodykami wyliczania bezrobocia i stopy bezrobocia, stąd łatwo zauważyć dość duże rozbieżności między stopą bezrobocia w Polsce wyliczaną przez GUS a wynikami prezentowanymi przez Eurostat.

Bezrobotnym według Eurostatu jest osoba, która przez min. 4 tygodnie poszukiwała pracy, którą może podjąć w przeciągu 2 tygodni. GUS z kolei uznaje za bezrobotne wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy, nie weryfikując, czy poszukują oni realnie pracy, czy też rejestracja pomogła im jedynie w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej.

Stopa bezrobocia według GUS i Eurostat

Stopa bezrobocia według GUS w ujęciu miesięcznym wskazuje na niewielki wzrost w styczniu br., jednak wynika on z sezonowości gospodarki i jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, obserwowalnym co rok. Warto z kolei zauważyć, że w ujęciu rok do roku widoczny jest stabilny trend spadkowy stopy bezrobocia. Najnowsze doniesienia dotyczące stycznia 2015 r. potwierdzają tą tendencję. Stopa bezrobocia w styczniu 2013 r. wyniosła 14,2%, w styczniu 2014 r. spadła do 13,9%, a w bieżącym roku zmniejszyła się o kolejne blisko 2 punkty procentowe, osiągając 12%. Liczba osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy w stosunku do stycznia 2014 r. spadła o ponad 340 tys. osób osiągając 1918, 6 tys. zarejestrowanych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kolejnych miesiącach 2013 i 2014 r. oraz w styczniu 2015 r.

Dane GUS

Źródło: Dane GUS.

Z informacji zgromadzonych przez Eurostat wynika, że stopa bezrobocia w Polsce (według metodologii Eurostat), wynosi obecnie 8%. Obserwowalny jest nie tylko trend spadkowy w ujęciu rok do roku, ale także m/m.

Stopa bezrobocia w Polsce w kolejnych miesiącach 2013 i 2014 r. oraz w styczniu 2015 r.

Źródło: Eurostat

Co dalej z bezrobociem?

Dane statystyczne dowodzą istnienia stabilnej tendencji spadkowej w aspekcie bezrobocia. Wynika ona przede wszystkim z dobrej sytuacji gospodarczej Polski. Wprawdzie wzrost gospodarczy jest nieco wolniejszy niż przewidywano, jednak gospodarka Polski wyraźnie się rozwija. Ta tendencja zostanie najprawdopodobniej utrzymana, dlatego też możemy spodziewać się dalszego zmniejszania stopy bezrobocia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × 4 =

*