Niwelowanie barier zawodowych

„e-step: KROK Z DOMU NA RYNEK PRACY (A STEP FROM HOME TO WORK PLACE)” to projekt europejski, Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji), którego Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem

Inspiracją dla powstania projektu była obserwacja, iż w każdym społeczeństwie jest wiele kobiet, które pomimo trudnej sytuacji finansowej nie mają możliwości wyjścia z domu, aby wykonywać pracę zarobkową. Z powodów społecznych, kulturowych czy fizycznych nie potrafią znaleźć pracy, którą mogłyby wykonywać w domu. Osoby te potrzebują wsparcia, aby przezwyciężyć ograniczające je bariery. Dobrym rozwiązaniem dla nich jest szkolenie zawodowe, które pomoże im znaleźć ZATRUDNIENIE umożliwiające pracę W DOMU.

W tej sytuacji najlepszym systemem nauki wydaje się być samodzielna zdalna edukacja. Dzięki e-learningowi mają szansę uczyć się w czasie i miejscu, które im odpowiada. A w dalszej perspektywie mogą pracować w domu i zarabiać, co zapewni im niezależność finansową.

Dlatego właśnie projekt e-Step propagował zdalną edukację kobiet w zakresie rękodzieła, dla lokalnego sektora tekstylnego w Kayseri (Turcja). Kobiety te nie musiały opuszczać domu, aby zdobyć czy rozwinąć swoje umiejętności, ponieważ dotarliśmy do nich z naszą ofertą edukacyjną poprzez e-learning.

W ramach prac nad projektem e-step:

  • Zapewniono wsparcie kobietom w trudnej sytuacji oraz osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier i zdobyciu niezależności finansowej.
  • Powstał moduł dydaktyczny, zgodny z zapotrzebowaniem lokalnego sektora tekstylnego do samodzielnej nauki z wykorzystaniem e-learningu dla grupy docelowej, której członkowie nie mają możliwości opuszczenia domu, aby pracować zawodowo.
  • Promowano tworzenie rękodzieła poprzez zaangażowanie instytucji edukacyjnych zgodnie z zaleceniem iż, tradycyjne rękodzieło powinno być rozwijane przez instytucje kształcenia zawodowego (www.hakis.org.tr).
  • Promowano ideę elastycznego czasu pracy.
  • Wykształcono fachowców w zakresie projektowania, którzy mogą zasilić lokalny sektor tekstylny.
  • Partnerstwo projektu składało się z trzech instytucji z Turcji i trzech z państw członkowskich UE (Polska, Holandia oraz Wielka Brytania).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: 

target="_blank">http://e-step.info/eng/
Polski koordynator projektu:
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: www.spoleczna.pl
Kontakt: Marta Kędzia – szkolenia-dpf@swspiz.pl

Ten projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program LLL – Leonardo da Vinci). Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Poznaj uczelnię: Społeczna Akademia Nauk