Weź udział w badaniu na temat pracy

Zapraszamy do udziału w badaniu na temat satysfakcji zawodowej w pracy

0; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'text_image'; google_ad_channel ='AdSense Default'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Doktorantka SWPS bada niedopasowanie kompetencyjne. Są osoby, które „zostały stworzone do tej pracy”. Są i takie, które czują się źle i nieswojo pracując na danym stanowisku.

Jaki to będzie miało wpływ na oferty pracy? W jaki sposób dopasowanie kompetencyjne człowieka do pełnionego przez niego stanowiska wpływa na zadowolenie z pracy i życia? Jakie czynniki mogą wpływać na tę zależność? Więcej informacji znajdziecie w serwisie Badania Naukowe: http://badanianaukowe.edu.pl/2013/08/15/badania-naukowe-na-temat-satysfakcji-i-efektywnosci/ Warto wziąć udział w badaniu!