Po których studiach zarobisz najwięcej – najwyższe zarobki

Opublikowano wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2012 r.

Najwięcej zarabiają absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za SGH na liście pięciu uczelni, po których wynagrodzenia były najwyższe znalazły się: Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Warszawski.

Która studia gwarantują najwyższe zarobki?

Wynagrodzenie absolwentów uczelni w Polsce różni się i zależy przede wszystkim od tego, którą uczelnię kończą. Najwyższe wynagrodzenia osiągają byli studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Srednie miesięczne wynagrodzenie  w 2012 roku wyniosło 8 100 PLN. Kolejne miejsca w rankingu wynagrodzeń zajęły: Politechnika Warszawska (7 000 PLN), Politechnika Gdańska (5 875 PLN), Politechnika Wrocławska (5 650 PLN) oraz Uniwersytet Warszawski (5 500 PLN).

Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Czy studia MBA gwarantują wyższą pensję?

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że tak. Przeciętne wynagrodzenie absolwentów MBA – Master of Business Administration wyniosło 13300 zł w 2012 r. Najwyższe wynagrodzenie po studiach MBA otrzymywały osoby, które wcześniej ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ich przeciętne wynagrodzenie to aż 22 000 PLN. Niewiele niższe zarobki otrzymywali pracownicy z dyplomem MBA Politechniki Warszawskiej 20500 zł. Najmniej zarabiali absolwenci studiów MBA Politechniki Wrocławskiej: “tylko” 10750 zł.

Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Struktura najwyższych wynagrodzeń

Jak łatwo się domyśleć najwyższe wynagrodzenia dotyczą stanowisk menedżerskich.  2012 roku najwyższe wynagrodzenia uzyskiwały osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Ich płace były nawet dwukrotnie wyższe niż wynagrodzenia kierowników i trzykrotnie wyższe niż zarobki specjalistów.

Największe wynagrodzenia, niezależnie od stanowiska otrzymywali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektorzy, absolwenci SGH, zarabiali przeciętnie 19 000 PLN, kierownicy – 11 000, zaś specjaliści 6 800 PLN. Analogicznie niższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci Politechniki Warszawskiej. Wynagrodzenie osób na stanowiskach dyrektorskich wynosiło 18 000 PLN. Kierownicy zarabiali niemal dwukrotnie mniej – 9 200 PLN.

Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak

Wynagrodzenia absolwentów Politechniki Gdańskiej i Politechniki Wrocławskiej były w 2012 roku dużo niższe niż płace absolwentów Politechniki Warszawskiej. Pracownicy najniższego szczebla zarządzania – absolwenci Politechniki Gdańskiej – zarabiali prze

ciętnie 15 000 PLN, zaś absolwenci Politechniki Wrocławskiej 13 000 PLN. Płace kierowników ukształtowały się na podobnym poziomie, wynosiły odpowiednio 7 750 PLN i 7 700 PLN. Osoby na stanowisku specjalisty, które ukończyły Politechnikę Gdańską lub Politechnikę Wrocławską zarabiały przeciętnie 5 300 PLN.

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnieni na szczeblu specjalisty zarabiali 5 250 PLN. Wynagrodzenie kierowników wynosiło 8 000 PLN, zaś dyrektorów – 16 000 PLN.

Wynagrodzenia ze względu na staż pracy

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby o najkrótszym stażu pracy. Wśród osób, które nie przepracowały roku najwięcej zarabiali absolwenci Szkoły Głównej Handlowej (3 800 PLN), zaś najmniej Uniwersytetu Warszawskiego (3 000 PLN).
Najwyższe płace otrzymywały osoby, których staż pracy przekraczał 11 lat.

staż pracy Szkoła Główna Handlowa Politechnika Warszawska Politechnika Gdańska Politechnika Wrocławska Uniwersytet Warszawski
1 lub mniej 3 800 3 500 3 350 3 200 3 000
2 – 3 5 000 4 500 4 083 4 200 3 875
4 – 5 7 000 6 000 5 183 5 358 4 900
6 – 8 8 675 7 500 6 500 6 600 6 000
9 – 10 10 000 9 250 7 525 7 500 6 500
11 – 15 10 000 9 500 9 500 8 350 7 500
16+ 12 000 9 500 8 000 7 000 7 200
Wynagrodzenia kierowników o różnym stażu pracy
nazwa uczelni staż pracy na stanowisku kierownika n 25% zarabia poniżej mediana 25% zarabia powyżej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 lub mniej 60 6350 9000 13375
2 – 3 81 7000 10500 14000
4 – 5 79 8200 11500 16800
6 – 8 60 9600 12400 16000
9 i więcej 76 8050 12000 19000
Politechnika Warszawska 1 lub mniej 85 6000 8000 12000
2 – 3 129 6000 9000 15000
4 – 5 115 7000 11000 15200
6 – 8 80 7945 11650 17900
9 i więcej 79 6500 9000 13000
Politechnika Gdańska 1 lub mniej 48 5000 6875 11425
2 – 3 92 4964 7625 9809
4 – 5 66 5900 8200 13300
6 – 8 b/d b/d b/d b/d
9 i więcej 50 5800 9650 12000
Politechnika Wrocławska 1 lub mniej 103 4200 6500 10500
2 – 3 173 5200 8000 11100
4 – 5 107 6000 9300 13000
6 – 8 77 5500 7600 11000
9 i więcej 85 5000 8000 11000
Uniwersytet Warszawski 1 lub mniej 117 5141 7290 12000
2 – 3 148 5800 8500 14500
4 – 5 86 5800 9000 14000
6 – 8 60 6031 7700 11500
9 i więcej 64 5925 9250 13800

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

16 − 4 =

*