Bezrobocie w Polsce – trendy

Najnowsze dane GUS za styczeń 2015 wskazują na wzrost stopy bezrobocia w stosunku do grudnia 2014 o 0,5 pp. (do 12%). Czy bezrobocie w Polsce naprawdę rośnie?

Bezrobocie – co to znaczy?

Instytucje statystyczne posługują się różnymi metodykami wyliczania bezrobocia i stopy bezrobocia, stąd łatwo zauważyć dość duże rozbieżności między stopą bezrobocia w Polsce wyliczaną przez GUS a wynikami prezentowanymi przez Eurostat.

Czytaj dalej

Jak przygotować dobre CV i jeszcze lepszy list motywacyjny?

Poszukiwanie pracy to wyzwanie, z którym będziemy musieli się zmierzyć wielokrotnie w ciągu kariery zawodowej. Warto zawczasu nauczyć się jak przygotować dobre CV i napisać wartościowy list motywacyjny.

Życiorys czyli curriculum vitae

CV (łac. curriculum vitae) to życiorys zawodowy, w którym umieszczamy opis najważniejszych etapów naszej kariery. Warto podzielić CV na kilka sekcji. W pierwszej umieszczamy swoje dane osobowe i kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail). Można też zamieścić profesjonalną fotografię. Kolejnym elementem jest opis wcześniejszych stanowisk i miejsc pracy. Wpisy należy uszeregować chronologicznie, tj. od najbardziej aktualnego do najstarszego.

Czytaj dalej

Pokojenie 2.0 (00 zł) brutto

Pokolenie 2000 brutto

Artykuł w „Gazecie Wyborczej” zapoczątkował dyskusję o aspiracjach zarobkowych studentów i świeżo upieczonych absolwentów rozpoczynających pierwszą pracę.

Okazuje się, iż ich preferencje przewyższają oferowane przez pracodawców warunki. Czy młodzi naprawdę są roszczeniowi?

Czytaj dalej